Følg oss på facebook

Onsøy Regnskap
Onsøy Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap
med lang erfaring innen regnskapsføring

Onsøy Regnskap AS

Onsøy Regnskap AS, tidligere Arne Ingar Bossum og Onsøy Regnskapslag, har over 30 års erfaring i bokføring, årsoppgjør og skatterådgivning innen primærnæring.

Arne Ingar Bossum startet med landbruksregnskap i 1986, og har etterhvert fått en kundemasse som består av de fleste bransjer. Jordbruk, fiske, transport, bygg og anlegg, boligsameier, frisør, bil og båt m.m.

Regnskap

Vi har lang erfaring med regnskapsføring innen jordbruk, fiske og andre næringer. 

Årsoppgjør

Vi tar alle typer årsoppgjør for bedrifter. Vi skreddersyr den beste løsningen for deg.

Rådgivning

Økonomisk rådgivning er viktig for bedriftens helse. Vi hjelper deg. 

Lokal tilhørighet

Enkelt å finne frem til oss, enkelt å få hjelp av oss. Vi er der du er.

Viktige frister

Frister må alltid overholdes. Vi sørger for at din bedrift er ajour. 

Lønnsrutiner

Vi kan kjøre alle lønnsrutiner slik at du slipper å tenke noe på dette.

Ring oss

Vi er tilstede for deg og din bedrift

Kundereferanse

  • Onsøy Regnskap AS gjør hverdagen vår så enkel og så god. De tar vare på våre interesser, og er alltid på banen når det er ting som må gjøres iht til vårt regnskap. Vi kan konsentrere oss om å gjøre jobben vi kan, for Onsøy Regnskap tar vare på vårt firma og våre interesser på beste mulige måte.

    Onsøy Regnskap AS
    Margrethes Transport AS
    Transportbyrå