Følg oss på facebook

Onsøy Regnskap AS

Lønn -og Remittering

Å ha gode lønnsrutiner er noe av det viktigste for bedriften:

  • Lønnsutbetalinger
  • Feriepenger
  • Reiseregninger
  • Ansettelsesavtaler
  • OTP – Obligatorisk tjenestepensjon
  • Rapportering
  • Sykepenger
  • Årsoppgjør med lønnsoppgaver o.l. 

Kontakt oss så hjelper vi til. 

Regnskap - Onsøy Regnskap AS